medveten kommunikation

från inveckling till utveckling

Vad kommunicerar jag egentligen? Hur får jag alla att förstå det jag menar? Hur får jag en grupp engagerad? Hur kan jag hålla mig lugn i utsatta situationer? Detta är frågor som jag lärt mig mycket kring i mitt arbete som skådespelare, pedagog och ledare.
I mitt arbete har jag också jobbat med att hitta motivation för en grupp och organisation, lärt mig hur man  arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål, hur man hittar motivation i motståndet. Jag vet hur man med enkla medel  kan få en grupp att uppleva lust, energi  och samhörighet igen.

utgångspunkter

Vi vill ha mening i vår tillvaro, vi vill ingå i sammanhang där vi känner att vi gör skillnad, att det vi gör är viktigt. Det är en utgångspunkt för mitt arbete.
Att vi alla har allt som behövs är en annan utgångspunkt. Det handlar om att öppna upp för det som är dina egna tankar,uttryck och viljor, inte klistra på något.

För att sätta igång en förändring på allvar så måste jag uppleva det jag hör och pratar om. Ett sätt är att få se förändringar gestaltade, vi upplever då förändringen i våra egna kroppar. Processen kan också fördjupas genom att själv göra; enkla fysiska övningar, case studies, koncentrationsövningar är några exempel på hur det arbetet kan gå till.

Att i koncentrerade, enkla övningar underordna sig ett gemensamt mål, se varandra i nya sammanhang och  frångå vanliga rangordningar kan också ge stora möjligheter till förändring.
 

teman

Jag lägger upp arbetet utifrån era önskemål men teman som ofta ingår är:
 • medveten kommunikation
 • kroppsspråk och ledarskap
 • vision och värdegrund
 • motivation och mål
 • det genuina ledarskapet


 

uppdragsgivare

 • Scengymnasiet Skärholmen (vision- och värdegrundsarbete)
 • Scengymnasiet S:t Erik (vision- och värdegrundsarbete)
 • SLU Onsala (workshop med landskaparkitekter, om kroppslig perception)
 • Strategihuset (workshop medveten kommunikation, det genuina ledarskapet)
 • Förskola Bromma (personaluppstart)
 • STDH (kroppslig perception)